رامین طالب پور

دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه علاقه مند و فعال در حوزه تکنولوژی و گیم
سبد خرید